divendres, 11 de maig del 2012

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia celebra el dilluns 14 de maig un ple extraordinari

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha convocat una sessió extraordinària del ple, que tindrà lloc el dilluns 14 de maig a les 20:00 hores L'ordre del dia és la següent:

  1. Estudi i adhesió, si escau, a la Federació de Municipis de Catalunya.

  1. Estudi i aprovació, si escau, de la moció sobre la proposta de promoció turístico-cultural dels Castells del Gaià aprovada per l’Ajuntament de Querol.

  1. Estudi i aprovació, si escau, de la moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntaments o estableixi urgentment un calendari de pagament aprovada per la Diputació de Tarragona.

  1. Estudi i aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual nº1/2011 del POUM del municipi d’Aiguamúrcia.

  1. Donar compte del decret d’alcaldia 86/2012 de 5/4/2012 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2011.

  1. Estudi i aprovació, si escau, de la sol·licitud d’operació d’endeutament a l’empara del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer.

  1. Estudi i aprovació, si escau, de l’expedient de reconexement extrajudicial nº 2/2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada